Rusya Federasyonu’ndan sonra en büyük doğu bloku pazar olan Ukrayna, Türk ihracatçıların ilgisini çekiyor. Birçok şirket, Ukrayna’nın ihracatına paralel olarak Rusya’ya ürün satıyor, Her ülke, gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorguluyor. Buna paralel olarak, Ukrayna’nın benzer bir tutumu var ve ithal edilen ürünlerden sertifika istiyor. Sık sık bu ülkeye gemi şirketleri bu sertifikaya gümrükte ihtiyaç duyuyorlar… devamı →