Avrasya Ekonomik Topluluğu

Avrasya Ekonomi Topluluğu (İngilizce: Eurasian Economic Community, Rusça: Eвразийское Экономическое Сообщество, ЕврАзЭС) Avrasya Ekonomi Topluluğu’nun kurulma süreci 6 Ocak 1995’te Rusya ile Belarus arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile başlamıştır.

Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan tarafından 10 Ekim 2000 tarihinde imzalanan antlaşmayla kurulmuştur. 2002 yılında Moldova ve Ukrayna, 2003 yılında da Ermenistan gözlemci olarak örgüte katılmışlardır.

25 Ocak 2006 tarihinde de Özbekistan Avrasya Ekonomi Topluluğuna katılmıştır. Örgüt aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gözlemci statüsüne sahiptir.

26 Şubat 1999’da Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan Gümrük Birliği ve Birleşik Ekonomik Alan hususlarında süre sınırı koyulmaksızın aşağıda belirtilen etapların tayin edildiği bir anlaşma imzaladılar:

Birinci etapta; serbest ticaret düzenini tam kapsamda hayata geçirmeyi sağlamak, ayrıca, karşılıklı ticarette tarif ve miktar sınırlamasının uygulanmamasını sağlamak, araçlı vergilerin tahsilinin tek sisteme geçişini sağlamak, idari, mali ve malların serbest naklini gerçekleştiren diğer bazı engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

İkinci etapta; tek bir gümrük sahasını, ortak gümrük tarifesini, iç sınırlar dahilin de gümrük kontrolünün kaldırılmasını, ekonomi ve ticaret düzenleme mekanizmalarının tevhidini öngören bir gümrük birliği kurmak.

Üçüncü etapta ise; ortak ekonomi politikasının uygulanmasını, hizmet, emek ve sermayenin ortak pazarını oluşturmayı, milli yasamanın tevhidini, mutabık kalınmış sosyal, bilim ve teknoloji politikasının uygulanmasını öngören birleşik ekonomik alan kurmak.